Please wait a bit while StatShow is computing website's data...

Google search volume for "sponsorluk"

Website results for "sponsorluk"

 6 websites found

#1,799,987 (+74%) - nataliyesilbahar.com
Title: Natali Yeşilbahar'ın Blogu
Description: Türkiye'de bilişim, mobil ve internet alanlarında takdire değer işleri ve bunları üretenleri tanıtan, Geleceği farklılaştıracak konulardaki değerli ve özel etkinlikleri yakından takip eden, Her alandan yetkin okurlarına yeni fikir ve fır
Keywords:altın örümcek, altin orumcek, en iyi blog, golden spider, doruk.net ödülleri, XING, iş geliştirme, çember, çember.net, Mobile Monday, MOMO, Mobile Monday İstanbul, Mobil Pazartesi, NBS, sosyal network, çevre edinme, satış, sunum, döküman, konferans, bilgi, sektör takibi, etkinlik, etkinlikler, konferanslar,
... (View More)
toplantı, toplantılar, dernek, organizasyon, organizasyonlar, Natali, Natalie Yesilbahar, Nathalie Yeşilbahar, digital dünya, web 2.0, web 3.0, web 4.0, mobil, internet, yakınsama, convergence, TV, medya, Linkedin, profesyo, pronected, plaxo, spoke, myspace, facebook, friendfeed, retromedya, aradiom, Turkcell, Avea, Vodafone, Enver Altın, Cihan Ergür, Bengi Kılıç, Levent Erden, Mehmet Nane, Russel Buckley, Neil Davidson, Özgür Alaz, Burak Büyükdemir, etohum, e-tohum, Likemind, Trendwalker, trendwalkers, TBD, Türkiye Bilişim Derneği, sponsor, sponsorluk, basın, kriz, fırsat, kriz kırsatları, ADK, alternatif dağıtım kanalları, mobile, web, social networking, operatör, GSM, telekomünikasyon, Golden horn ventures, turkven, yatırım, melek yatırımcı, private equity, tavsiye, Özgür alaz, nuri çankaya, alemşah öztürk, mustafa akgül, mae özkan, osman köroğlu, simge sezer, 3GSM, cebit, Mobile Word Congress, mediacat, yürekli, interpromedya, bilişim, IT, teknoloji, haber, blogger, blog, platform, likemind, e- tohum, ankara, istanbul, Pronected, Open BC, socialmedian, iş ilanı, kariyer, outcubator, natali, nathalie, natalie yeşilbahar, yesilbahar, nataly, networking, iş ağı, bağlantı, Türkiye, Turkish, Istanbul, technology, iş sosyal ağı, resmi network çözüm ortağı, blog ödül, blog odul, 2008 birincisi, resmi iş sosyal ağı, iş sosyal networkü, business networking, iş bağlantıları, sosyal ağ, sosyal ağlar, zing, iş çevresi edinme, mobil iletişim dünyası, momo, mobile monday istanbul(View Less)
#1,533,516 (+1%) - halklailiskiler.com
Title: Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Marka Yönetimi, Reklam Pazarlama İletişim Dijital ve Sosyal Medya
Description: Halkla ilişkiler tanımı reklamcılık iş ilanları kurumsal iletişim, marka yönetimi, pazarlama iletişimi stratejileri sponsorluk kurum içi iletişim sosyal medya reklam medya iletişim marka kurumsal sosyal sorumluluk sürdürülebilirlik araşt
Title: Damos Danışmanlık | 2015 |
Description: Danışmanlık, Strateji, Kurumsal ve Kişisel Eğitimler, Medya Planlama, Medya Analiz, Organizasyon,Etkili İletişim, Sosyal Medya Tasarım,Planlama ve Denetim, Kurumsal Kimlik, Kamuoyu Araştırmaları, Gündem Raporları, Kurumsal ve Kişisel İmaj